Vårt företag

eControllers har verkat som en pålitlig expert inom ekonomiadministration sedan år 1997. Läs om hur vi kan stöda och effektivisera ditt företags verksamhet!

Tjänster för ekonomiadministration

Genom att lägga ut ekonomiadministrationen frigörs resurser i ditt företag och det finns mer kapacitet att fokusera på kärnverksamheten. Bekanta dig med våra mångsidiga tjänster!

Elektronisk ekonomiadministration

Den elektroniska ekonomiadministrationen effektiviserar företagets ekonomiadministration jämfört med tidigare. Bra planering och fungerande programvara är grunden till högklassig service.

En modern expert inom ekonomiadministration

Anpassade lösningar inom ekonomiadministration sedan år 1997

eControllers Oy är ett mångsidigt expertisföretag inom ekonomiadministration, vilket betjänar företag i alla storlekar och verkar i Helsingfors. Vi har specialiserat oss på elektroniska lösningar inom ekonomiadministration, och utöver detta har vårt företag en stabil roll som lokal expert för internationella företag i Finland. Kontakta oss, så söker vi tillsammans fram de bästa lösningarna inom ekonomiadministration efter dina behov!

Alla tjänster du behöver inom ekonomiadministration erbjuder vi med pålitlighet och flexibilitet

Vi erbjuder ditt företag ett omfattande sortiment av tjänster inom ekonomiadministration och elektronisk ekonomiadministration, från bokföring och löneräkning till krävande ekonomiledning. Du kan flexibelt välja lämpliga tjänster för ditt företags behov eller lägga ut hela ekonomiadministrationen på vårt ansvar - som klient kan du alltid lita på att uppgifterna sköts tillförlitligt och felfritt.

Vi fungerar som stöd för utländska företag på den finländska marknaden

Förutom de inhemska företagen betjänar vi även utländska företag som verkar i Finland. Vi är väl insatta i den internationella affärsverksamhetens särdrag och vi behärskar praxisen i anslutning till den, såsom rapporteringen till huvudkontoret. Vår professionella personal betjänar på flytande finska, svenska och engelska.

Erfarna professionella inom ekonomiadministration till din tjänst

Vi betjänar våra klienter flexibelt, både elektroniskt och på vår byrå i Helsingfors. Lämna en kontaktbegäran via formuläret nedan, så svarar vi så fort som möjligt.

Blev du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Kontakta oss, så kan vi diskutera ekonomiadministrationslösningar som underlättar din affärsverksamhet och ökar ditt företags lönsamhet. När du fyller i och skickar formuläret, så återkommer vi till ärendet så fort som möjligt.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

eControllers Oy
Porkkalankatu 7 B
00180 HELSINKI

FO-nummer: 10887813
Telefonnummer: +358201553410

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.