Elektronisk ekonomiadministration

En effektivare ekonomiadministration sparar tid, möda och pengar

Elektronisk ekonomiadministration börjar bli dagens melodi även för mindre företag. De olika delområdena inom ekonomiadministration övergår så småningom till en elektronisk miljö i och med att myndigheterna och de övriga intressenterna allt mer styr sina funktioner till elektronisk handläggning. För att elektronifieringen av ekonomiadministrationen och upprätthållandet av den elektroniska ekonomiadministrationen ska fungera så effektivt som möjligt, välj en modern expert-revisionsbyrå inom ekonomiadministration till din partner.

Automatisering av rutinerna effektiviserar tidsanvändningen

Lösningarna för elektronisk ekonomiadministration är inte ett självändamål, utan deras uppgift är att eliminera onödigt manuellt arbete och frigöra företagets och företagarens tidsanvändning för drift av företagets kärnfunktioner. Redan med liten automatisering av rutinerna kan man förflytta företagets tid och resurser till mera produktivt arbete.

Den elektroniska ekonomiadministrationen snabbar upp företagets faktureringsprocess samt hemkallningen av fordringar. Dessutom kan ett högklassigt elektroniskt ekonomiadministrationssystem underlätta kommunikationen med banker och myndigheter. Då blir kontakten mellan revisionsbyrån och klienten smidig, och den ekonomiska informationen är alltid tillgänglig oberoende av tid och plats.

Lösningar för elektronisk ekonomiadministration tryggt och flexibelt

eControllers Oy erbjuder pålitliga tjänster inom elektronisk ekonomiadministration för både små och stora företag. Tack vare vårt breda partner-nätverk får våra klienter tillgång till, förutom marknadens bästa programvaror för ekonomiadministration, även deras ibruktagning samt färdigt testade och konstaterat bra metoder och praxis.

Vi följer ständigt med hur branschen utvecklas och vi utvecklar vår egen praxis och våra metoder, som vi även erbjuder till förmån för våra klienter. En bra planering samt ändamålsenlig arbetsfördelning när det gäller användningen av programvaror ger betydande besparingar, som hjälper till att ytterligare effektivisera våra klienters affärsverksamhet.

Elektroniska system även för internationell affärsverksamhet

Vi erbjuder våra klienter även omfattande elektroniska system som stöder internationell affärsverksamhet, och som kan integreras med klientens egna system.

Ta ett steg mot en effektivare ekonomiadministration

Ta våra tjänster för elektronisk ekonomiadministration i bruk med hjälp av eControllers Oy:s experter och vårt partner-nätverk. Utifrån Helsingfors betjänar vi företag i alla storlekar i hela Finland. Kontakta oss med formuläret nedan, så svarar vi så fort som möjligt!

Blev du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Kontakta oss, så kan vi diskutera ekonomiadministrationslösningar som underlättar din affärsverksamhet och ökar ditt företags lönsamhet. När du fyller i och skickar formuläret, så återkommer vi till ärendet så fort som möjligt.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

eControllers Oy
Porkkalankatu 7 B
00180 HELSINKI

FO-nummer: 10887813
Telefonnummer: +358201553410

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.