eControllers Oy - en modern professionell inom inhemsk och internationell ekonomiadministration

Experten på ekonomiadministration betjänar hela Finland utifrån Helsingfors

Helsingforsföretaget eControllers Oy är en modern revisionsbyrå som erbjuder omfattande tjänster inom ekonomiadministration och elektronisk ekonomiadministration både för inhemska och utländska företag. Genom att lägga ut ditt företags ekonomiadministration antingen delvis eller helt åt våra experter kan du både effektivisera din affärsverksamhet och fokusera dina resurser på företagets kärnfunktioner.

Kontakta oss, så kan vi diskutera lämpliga lösningar för ekonomiadministrationen efter dina behov!

Kontaktuppgifter

0207 701 600
helsinki@aallon.fi

E-post: förnamn.efternamn@controllers.fi

Verkställande direktör Markku Muraja

Besöksadress

Estersporten 2
00240 Helsingfors

Post-/faktureringsadress

PL 350
00521 Helsingfors

E-fakturaadress: FI3280001971324786
EDI-identifierare: 003710887813
Förmedlarens id: DABAFIHH

Blev du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Kontakta oss, så kan vi diskutera ekonomiadministrationslösningar som underlättar din affärsverksamhet och ökar ditt företags lönsamhet. När du fyller i och skickar formuläret, så återkommer vi till ärendet så fort som möjligt.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

eControllers Oy
Porkkalankatu 7 B
00180 HELSINKI

FO-nummer: 10887813
Telefonnummer: +358201553410

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.